Thứ Sáu, 27/01/2023 9:57 chiều

YÊU CẦU VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2021

07/05/2021, Dịch vụ luật sư, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp, Đầu tư, 226 Lượt xem

Ngày 24 tháng 2 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá, Nghị định 12/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 (“Nghị định 12/2021/NĐ-CP”).

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Trước đây, Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 (“Luật giá”) chỉ đưa ra yêu cầu chung đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp (theo quy định tại điểm c khoản 1 hoặc điểm c khoản 2 hoặc điểm c khoản 3 hoặc điểm c khoản 4 hoặc điểm c khoản 5 Điều 39 Luật giá).

Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có ít nhất ba năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá.

– Không là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian một năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận này.

So với quy định cũ, Nghị định 12/2021/NĐ-CP đã nâng cao điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá, điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp thẩm định giá hiện nay và có thể dẫn đến một số doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện về người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc buộc phải rút lui và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, đưa ra điều kiện khắt khe hơn đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá dịch vụ thẩm định giá khi giảm thiểu được trường hợp các thẩm định viên mới được cấp Thẻ thẩm định viên về giá, chưa có kinh nghiệm đã đăng ký hành nghề với tư cách người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và để thu hút khách hàng thường cạnh tranh bằng cách hạ giá dịch vụ thay vì cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ.

Trên đây là các yêu cầu mới nhất về người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá do V&HM Law Firm tổng hợp. Hy vọng những thông tin trên giúp ích được cho bạn.

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh