Chủ Nhật, 26/03/2023 3:31 sáng

Bộ luật hình sự 2015

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 […]

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 92/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm […]

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 15/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm […]

Bộ luật dân sự 2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm […]

228 Luật, Bộ luật của Việt Nam đang có hiệu lực

Để tiện trong việc tra cứu, sau đây Công ty Luật TNHH MTV Vân Hoàng Minh sẽ tổng hợp các Luật và Bộ luật đang có hiệu lực thi hành […]

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty hoạt động dầu khí tại Việt Nam ? Hồ sơ cần để mở doanh nghiệp

1. Điều kiện hoạt động dầu khí Theo quy định của khoản 4 Điều 3 Luật dầu khí 1993 thì “Hoạt động dầu khí” là hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ […]

0985 158 595