Thứ Hai, 06/02/2023 1:29 chiều

ỦY QUYỀN KHỞI KIỆN

23/03/2021, Di chúc - Thừa kế, 706 Lượt xem

1. Tình huống pháp lý

Công ty A (nguyên đơn) khởi kiện Công ty B (bị đơn) về tranh chấp liên quan hợp đồng kinh tế thương mại giữa công ty A và công ty B. Theo giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty A có nội dung ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc về việc ký thay các giấy tờ, hợp đồng và khởi kiện tại Tòa án khi có nhu cầu. Theo nội dung giấy ủy quyền nêu trên, Phó Giám đốc công ty A đã làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền về tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa giữa hai công ty. Theo đơn khởi kiện, Phó Tổng Giám đốc công ty A khởi kiện công ty B và được Tòa án có thẩm quyền chấp nhận và thụ lý vụ án.

2. Phân tích vấn đề

Thứ nhất: Về chủ thể khởi kiện – nguyên đơn dân sự của vụ án.

Căn cứ: Điều 186 BLTTDS 2015 quy định về quyền khởi kiện vụ án như sau:

“Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Theo quy định pháp luật, người đại diện hợp pháp bao gồm: người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

Theo đó, trong trường hợp này công ty A – chủ thể của quan hệ kinh tế nói trên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền thông qua người đại diện hợp pháp của mình để khởi kiện vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Phó tổng Giám đốc công ty A khởi kiện công ty B dựa vào giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc công ty cho mình. Tuy nhiên, giấy ủy quyền nói trên là Tổng Giám đốc công ty nhân danh mình ủy quyền cho Phó tổng Giám đốc. Vì vậy, trong trường hợp này Phó Tổng Giám đốc không phải là người đại diện theo ủy quyền của công ty A mà là người đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc công ty.

Mặt khác, trong vụ án này, chủ thể khởi kiện – nguyên đơn dân sự là Công ty A chứ không phải là Tổng giám đốc công ty. Tổng giám đốc chỉ là người đại diện cho công ty chứ không phải là chủ thể khởi kiện. Cho nên việc ông Phó Tổng Giám đốc dùng giấy ủy quyền này để nộp đơn khởi kiện và tham gia tố tụng là không đúng với quy định của pháp luật.

Vì vậy, trong trường hợp này, Phó tổng Giám đốc không phải là người đại diện theo ủy quyền của Công ty A cho nên việc Tòa án chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn là sai tố tụng.

Thứ hai, về đơn khởi kiện của công ty A, đây là đơn do người đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc công ty A ký tên và nộp hồ sơ. Theo khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 có quy định:

« 5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác thực hiện việc khởi kiện vụ án thì tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, phải ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức đó, văn bản ủy quyền (số, ngày, tháng, năm) và chức danh của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền. Tại mục “Người khởi kiện” ở cuối đơn khởi kiện cần phải ghi tên của cơ quan, tổ chức, ghi dòng chữ “Người đại diện theo ủy quyền”; người đại diện theo ủy quyền ký tên, ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của cơ quan, tổ chức. »

Theo đó, tại mục tên, địa chỉ người khởi kiện phải có tên công ty A là người khởi kiện, có ghi tên người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc công ty và người đại diện theo ủy quyền của Công ty. Tại mục cuối người khởi kiện có tên công ty A khởi kiện và họ tên người đại diện theo ủy quyền của công ty ký, đóng dấu.

Tuy nhiên, theo đơn khởi kiện của công ty A ở phần ký tên thể hiện không đúng người khởi kiện. Bởi lẽ người khởi kiện ở đây là công ty A trong khi đó phần ký tên không thể hiện điều này, mà ghi là người khởi kiện là Phó tổng Giám đốc. Như vậy, việc Tòa án nhân dân có thẩm quyền chấp nhận đơn khởi kiện này liệu có khách quan và đúng theo quy định của pháp luật hay không?

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh