Thứ Sáu, 27/01/2023 9:37 chiều

Tư vấn về thủ tục và chi phí sáp nhập Công ty ? Cần làm gì để mua lại thành công một công ty ?

29/11/2020, Dịch vụ luật sư, Tư vấn pháp luật, 242 Lượt xem

So sánh với 6 tháng đầu năm 2007 thì giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam năm nay tuy thấp hơn, nhưng số lượng lại nhiều hơn 1 thương vụ (6 tháng đầu năm 2007, có 47 thương vụ M&A tại Việt Nam với tổng giá trị là 736 triệu USD).

Mặc dù giá trị các thương vụ thấp hơn năm trước, nhưng các chuyên gia của PwC cho rằng còn quá sớm để kết luận rằng hoạt động M&A có suy giảm hay không.

“Một mặt, chúng tôi nhận thấy các công ty hoãn lại việc chốt các thương vụ là do tình hình kinh tế không ổn định hoặc còn phải thương lượng lại về mặt giá cả, mặt khác một số công ty trong nước và nước ngoài nhận được sự đánh giá thấp hơn trong năm 2008 và các nhà đầu tư nước ngoài cần phải đảm trách quá trình mua bán nghiêm ngặt này khi có nhiều công ty Việt Nam chào bán. Một hoặc hai thương vụ có qui mô trung bình lớn hơn cũng có thể tác động lớn đến số liệu”, đại diện của PwC nói.

Báo cáo của PwC về M&A được thực hiện 2 lần 1 năm và theo số liệu 6 tháng cuối năm 2007, tổng giá trị thương vụ M&A là 1.132 triệu USD (gần gấp đôi số 6 tháng cuối năm), do đó các chuyên gia PwC dự báo hoạt động M&A sẽ tiếp tục tăng trong 6 tháng cuối năm 2008.

PwC cho biết các thương vụ M&A trong lĩnh vực tài chính sẽ tăng trong những tháng tới vì sự thâm nhập của dich vụ ngân hàng hiện đại tại Việt Nam hiện nay còn thấp và một số tổ chức tài chính nhỏ có thể gặp khó khăn với khả năng tín dụng hiện tại, do đó có thể cân vốn từ các đối tác chiến lược nước ngoài. Về mặt ngắn hạn, PwC cho rằng M&A tại các công ty chứng khoán sẽ trở nên phổ biến.

Các công ty này chịu ảnh hưởng do thị trường chứng khoán giảm sút, trong khi đó, sự giảm lòng tin thể hiện trong các phiên giao dịch gần đây cũng gây khó khăn cho việc duy trì mức lợi nhuận như năm 2007.