Thứ Hai, 06/02/2023 1:01 chiều

TỪ NGÀY 01/02/2022 TĂNG GIỜ LÀM THÊM ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THỜI VỤ

20/12/2021, Lao động - Bảo hiểm xã hội, 222 Lượt xem

Căn cứ theo quy định hiện hành, cụ thể tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

“2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau:

a) Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 64 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ.

b) Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 32 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 24 giờ.

c) Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần quy định tại điểm a hoặc giới hạn giờ làm thêm theo tháng quy định tại điểm b khoản này và phải ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 1, Điều 8 Thông tư này.

Trường hợp quyết định áp dụng giới hạn giờ làm thêm theo tháng quy định tại điểm b khoản này thì đồng thời tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tuần không quá 56 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 42 giờ.”

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/02/2022, Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực và thay thế Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH, tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có quy định về giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng như sau:

“2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau:

Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ.

Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ.

Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định về số giờ làm việc theo tuần hoặc theo tháng, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 18/2021.”

Như vậy, so với quy định hiện hành, Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH đã điều chỉnh tăng giờ làm thêm đối với lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

Trên đây là quy định pháp luật mới về tăng giờ làm thêm đối với lao động thời vụ. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ V&HM Law để được giải đáp.

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh