Thứ Hai, 06/02/2023 12:39 chiều

Tư vấn Pháp luật Tư vấn luật hành chính Thay đổi tên của mẹ trên giấy khai sinh của con ? Thay đổi lại các giấy tờ sau khi thay đổi họ tên ?

29/11/2020, Dịch vụ luật sư, 424 Lượt xem

Như vậy, theo như quy định trên, thì giấy khai sinh được xem là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, và tất cả các giấy tờ khác phải có mọi thông tin phù hợp với giấy khai sinh này. Vì vậy, khi trong giấy khai sinh của con bạn có phần tên của mẹ không giống với tên trên giấy khai sinh của bạn thì bạn cần thực hiện thủ tục cải chính theo căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau: “2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”