Chủ Nhật, 26/03/2023 2:29 sáng

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?

29/07/2022, Dịch vụ luật sư, Doanh nghiệp, Đầu tư, 196 Lượt xem

Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi có vấn đề cần luật sư tư vấn như sau: Tôi muốn thành lập một công ty TNHH chuyên sản xuất nhựa nhưng do chưa đủ vốn nên người thân muốn góp vốn bằng quyền sử dụng đất để mở công ty. Vậy cho tôi hỏi, quyền sử dụng đất có được làm tài sản góp vốn không? Nếu được thì quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất như thế nào?

Trả lời:

Về vấn đề thắc mắc của bạn, Luật sư xin được tư vấn như sau:

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Căn cứ Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tài sản góp vốn như sau:

Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ những cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản nêu trên thì mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy định trên thì người thân của bạn có thể góp vốn để thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất của mình. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: Người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Đồng thời, căn cứ theo Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020 thì góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành đồng Việt Nam, cụ thể:

– Phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

– Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Như vậy, một người hoàn toàn có thể dùng quyền sử dụng đất của mình để góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595 hoặc 0984 499 996

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh