Thứ Hai, 06/02/2023 1:45 chiều

Những quy định về thử việc mà người lao động cần biết trong Bộ luật lao động 2019

06/02/2021, Dịch vụ luật sư, Lao động - Bảo hiểm xã hội, Tư vấn pháp luật, 239 Lượt xem

Trước khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Đây là giai đoạn quyết định khả năng được tuyển dụng chính thức của người lao động và quyết định sự hợp tác, gắn bó lâu dài giữa người lao động với người sử dụng lao động. Thực tế cho thấy, trong quan hệ lao động, người lao động thường “yếu thế” hơn người sử dụng lao động bởi người sử dụng lao động có quyền chi phối lao động một cách mạnh mẽ trong khi người lao động đang cần việc làm, tiền lương nên thường lo sợ không được nhận vào làm việc hoặc sợ mất việc…dẫn đến một số quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong thời gian thử việc bị người sử dụng lao động xâm phạm. Vì vậy, để có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình người lao động cần biết một số quy định về thử việc. Bộ luật lao động 2019 đã chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 với nhiều quy định mới nổi bật về thử việc mà người lao động cần phải biết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

1. Có thể thoả thuận và ghi nội dung thử việc trong hợp đồng lao động (Khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019)

Theo đó, các bên có thể linh hoạt việc thoả thuận về thử việc, nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Điều 24. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Đây là một điểm mới của Bộ luật lao động 2019 so với Bộ luật lao động 2012. Tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 không quy định về việc thỏa thuận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và một số nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; – Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

-…

2. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng (Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019)

Theo Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Theo Bộ luật Lao động 2012 chỉ ghi nhận trường hợp không phải thử việc đối với hợp đồng lao động mùa vụ. Tuy nhiên, hợp đồng mùa vụ đã không còn tồn tại theo Bộ luật Lao động 2019.

Điều 24. Thử việc

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Như vậy, đối với các hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng (bao gồm cả hợp đồng mùa vụ dưới 01 tháng) thì Người sử dụng lao động không được áp dụng thử việc với Người lao động.

3. Bổ sung trường hợp về thời gian thử việc (Điều 25 Bộ luật Lao động 2019)

Bộ luật lao động 2019 đã bổ sung thêm trường hợp thử việc với người lao động như sau: Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đồng thời, vẫn giữ nguyên các trường hợp thử việc khác, gồm:

– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

– Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

4. Kết thúc thời gian thử việc (Điều 27 Bộ luật Lao động 2019)

Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Bộ luật Lao động 2012 không có quy định về thoả thuận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động. Do đó, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động nếu thử việc đạt yêu cầu.

Theo Bộ luật lao động 2012 Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận. Đối với Bộ luật Lao động 2019 thì Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

5. Tiền lương thử việc (Điều 26 Bộ luật Lao động 2019)

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

6. Về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian thử việc

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Đối chiếu với quy định trên, có thể hiểu người lao động trong thời gian thử việc (chưa giao kết hợp đồng lao động) không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong trường hợp này, ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019).

Tuy nhiên, cần lưu ý đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động (điểm mới của Bộ luật Lao động 2019) mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh