Thứ Sáu, 27/01/2023 8:47 chiều

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ QUYỀN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CÔNG TY KHÔNG?

29/07/2022, Dịch vụ luật sư, Lao động - Bảo hiểm xã hội, 93 Lượt xem

Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi có vấn đề cần luật sư tư vấn như sau:

Hiện tại, tôi đang làm việc tại một công ty chuyên về may mặc tuy nhiên do không bán được sản phẩm, hoạt động kinh doanh bị đình trệ nên đã hơn 03 tháng nay công ty vẫn chưa trả lương cho tôi và các đồng nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi có thể yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty không? Nếu được thì tôi nộp đơn ở đâu?

Trả lời:

Về vấn đề thắc mắc của bạn, luật sư xin được tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định: Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Như vậy, doanh nghiệp được coi là phá sản khi đáp ứng đủ hai điều kiện sau:

– Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán;

– Bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Tại khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động như sau:

“Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.”

Căn cứ vào quy định trên, người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp khi doanh nghiệp đó quá thời hạn 03 tháng kể từ ngày thực hiện nghĩa vụ trả lương mà vẫn không thực hiện cho người lao động. Như vậy, trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 8 Luật Phá sản 2014 quy định về thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân như sau:

– Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hợp tác xã tại tỉnh đó và thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

+ Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

– Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và không thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện đều có thẩm quyền giải quyết phá sản. Việc xác định thẩm quyền giải quyết phá sản thuộc về Tòa án cấp nào sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể theo quy định trên. Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi chưa thể xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết phá sản công ty bạn. Trong trường hợp này bạn có thể căn cứ vào trường hợp cụ thể ở công ty bạn để xác định Tòa án có thẩm quyền và nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595 hoặc 0984 499 996

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh