Chủ Nhật, 26/03/2023 3:09 sáng

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẾT CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP KHÔNG

Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm thì bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi […]

TỪ NGÀY 01/02/2022 TĂNG GIỜ LÀM THÊM ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Căn cứ theo quy định hiện hành, cụ thể tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH có quy định: “2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ […]

ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI DOANH NGHIỆP PHẢI KÝ QUỸ 2.000.000.000 ĐỒNG

Căn cứ theo quy định hiện hành, cụ thể tại Điều 10 Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ như sau: “Doanh nghiệp […]

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC KHI ÁP DỤNG XỬ LÝ KỶ LUẬT BẰNG HÌNH THỨC SA THẢI

Sa thải là hình thức kỷ luật cao nhất và dẫn đến hệ quả chấm dứt quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. […]

CHẤM DỨT LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NHƯNG KHÔNG THU HỒI ĐƯỢC GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PHẢI LÀM SAO?

Câu hỏi: Công ty tôi có sử dụng lao động là người nước ngoài. Ngày 25/5/2021, hai bên chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, khi người lao động […]

Phân biệt ngừng việc với tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định của bộ luật lao động năm 2019

Người lao động ngừng làm việc có khác gì với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động? Chính sách hỗ trợ của chính phủ cho họ khi gặp […]

SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao […]

SỰ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Quan hệ pháp luật lao động là mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động  trong quá trình lao động được xác lập, thực hiện, […]

QUAN HỆ LAO ĐỘNG GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Quan hệ pháp luật lao động là mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động  trong quá trình lao động được xác lập, thực hiện, […]

QUYỀN TỰ DO VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO HIẾN PHÁP 2013

Quyền tự do việc làm là quyền cơ bản của mỗi công dân. Việc làm không chỉ là tiêu chí cần để có thu nhập phục vụ nhu cầu của […]

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Đặt vấn đề: Chào Luật sư, tôi có vấn đề mong Luật sư tư vấn như sau: Tôi là chủ của một doanh nghiệp và doanh nghiệp tôi đang có […]

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

1. Khái niệm thỏa ước lao động tập thể Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật lao động 2019 thì thỏa ước lao động tập thể được hiểu như […]

TƯ VẤN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Đặt vấn đề: Chào Luật sư, Tôi có một vấn đề thắc mắc cần luật sư tư vấn như sau: Tháng 5/2021, tôi có ký hợp đồng lao động với […]

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH COVID 19

Trước tình hình diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch Covid 19. Nhiều doanh nghiệp  đã rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn trong hoạt động sản […]

0985 158 595