Thứ Hai, 06/02/2023 12:56 chiều

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành

Theo quy định pháp luật hiện hành, ngành nghề đăng ký kinh doanh không được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù vậy, trong quá trình hoạt động […]

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành

Theo quy định pháp luật hiện hành, ngành nghề đăng ký kinh doanh không được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù vậy, trong quá trình hoạt động […]

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH COVID 19

Trước tình hình diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch Covid 19. Nhiều doanh nghiệp  đã rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn trong hoạt động sản […]

Quy định về góp vốn vào công ty, cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp

Khi tiến hành thành lập công ty, hoặc tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp thì các bạn cần tìm hiểu những quy định về việc góp […]

Trình tự, thủ tục hợp nhất doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới nhất

Hợp nhất doanh nghiệp là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Nếu bạn đang có thắc mắc về hình thức tổ chức lại doanh nghiệp […]

YÊU CẦU VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2021

Ngày 24 tháng 2 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 […]

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐỂ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ngày nay, Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Vì thế hoạt động kinh tế trong nước thu hút các nhà đầu tư […]

Thủ tục sáp nhập hai công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2020

Sáp nhập công ty là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Nếu bạn đang có thắc mắc về hình thức tổ chức lại doanh nghiệp […]

Thủ tục tách công ty TNHH, công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Tách công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Nếu bạn đang có thắc mắc về hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nói trên, Hãy cùng […]

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2021

Thành lập doanh nghiệp là bước đầu tiền đặt nền móng cho việc khởi sự kinh doanh cũng như phát triển, mở rộng sau này. Nếu bạn đang có nhu […]

Hỏi: Làm sao thu hồi công nợ khi công ty đối tác phá sản?

Công ty tôi có bán hàng cho đối tác cho thanh toán trả sau. Công nợ đến nay còn tồn đọng 1,8 tỷ. Tuần trước chúng tôi biết bên đó […]

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2020

1. Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điều 6) Từ ngày 01/01/2021, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

0985 158 595