Thứ Sáu, 27/01/2023 10:06 chiều

Điều kiện để doanh nghiệp mở thủ tục phá sản và thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp bị phá sản

22/09/2021, Dịch vụ luật sư, 266 Lượt xem

Nguồn: V&HM Law Firm

Trên thế giới tất cả các quốc gia đang đi theo xu hướng mở cửa hội nhập, nhất là về kinh tế. Kinh tế càng phát triển thì môi trường kinh doanh càng sôi động. Từ đó các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước ngày càng xuất hiện nhiều và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên bên những doanh nghiệp làm việc hiệu quả thì vẫn còn nhiều các doanh nghiệp khác chưa có đủ kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường do không thích ứng kịp với nền kinh tế thay đổi và không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ mạnh trên thị trường, dẫn đến doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và đi đến phá sản hoặc giải thể. Vậy điều kiện để mở thủ tục phá sản là gì? Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản là chủ thể nào? Nhằm giải đáp thắc mắc của mọi người, hãy cùng  V&HM Law Firm tìm hiểu nhé!

1. Điều kiện để mở thủ tục phá sản là gì?

1.1 Khái niệm về phá sản

Theo từ điển tiếng Việt thì thuật ngữ “phá sản” là lâm vào tình trạng tài sản chẳng còn gì và thường là vỡ nợ do kinh doanh bị thua lỗ, thất bại.

Tại khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định: Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.”

* Điều kiện để mở thủ tục phá sản:

Từ khái niệm trên thì điều kiện để công nhận doanh nghiệp phá sản, thì phải đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

– Mất khả năng thanh toán: Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toánlà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. ( không có tài sản để thanh toán nợ, có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ)

– Bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản

Ngoài ra phải có quyết định mở hoặc không mở của Thẩm phán được quy định tại Điều 42 Luật Phá sản 2014:

“Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật này.

2. Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

3. Trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tácxã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Quyết định mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm;

b) Tên của Tòa án nhân dân; họ và tên Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản;

c) Ngày và số thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; tên, địa chỉ của người làm đơn yêu cầu;

d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tácxã mất khả năng thanh toán;

đ) Thời gian, địa điểm khai báo của các chủ nợ và hậu quả pháp lý của việc không khai báo.

5. Tòa án nhân dân ra quyết định không mở thủ tục phá sản nếu xét thấy doanh nghiệp, hợp tácxã không thuộc trường hợp quyđịnh tại khoản 2 Điều này.

Trong trường hợp này, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được trả lại tiền tạm ứng chi phí phá sản; yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản đã bị tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 41 của Luật này được tiếp tục giải quyết.

6. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.”

2. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản là chủ thể nào?

Khi doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp không được quyền tự do trả nợ mà bắt buộc phải thanh toán nợ theo thứ tự phân chia tài sản khi Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản như sau:

1. Chi phí phá sản;

2. Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

3. Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

4. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ;

5. Chủ doanh nghiệp tư nhân;

6. Trường hợp giá trị tài sản không đủ để thanh toán các chi phí theo quy định thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Trên đây là toàn bộ những vấn đề trong việc giải đáp câu hỏi về Điều kiện để doanh nghiệp mở thục tục phá sản và thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp bị phá sản. Hy vọng những thông tin trên có thể giải đáp thắc mắc cho bạn.

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh