Thứ Sáu, 27/01/2023 9:10 chiều

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁ NHÂN TRỞ THÀNH NGƯỜI THỪA KẾ

24/10/2022, Di chúc - Thừa kế, 56 Lượt xem

Căn cứ Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây để có thể trở thành người thừa kế:

– Phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế;

Trong trường hợp người cá nhân sinh ra sau thời điểm mở thừa kế phải còn sống và trước đó đã thành thai trước khi người để lại di sản chết;

– Không rơi vào các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế được quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015; Trừ trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

– Không rơi vào trường hợp bị người để lại di sản truất quyền thừa kế;

Hình ảnh minh họa (Nguồn: sưu tầm)

Lưu ý: Trừ trường hợp những người hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc được quy định tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm: con chưa thành niên; cha, mẹ; vợ, chồng; hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động mà không từ chối nhận di sản; hoặc không rơi vào những trường hợp bị cấm hưởng di sản.

Đồng thời, Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định những trường hợp cá nhân không được quyền hưởng di sản bao gồm:

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

– Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Ngoài ra, trong trường hợp người để lại di chúc nêu rõ việc truất quyền thừa kế của cá nhân, thì cá nhân đó cũng không được quyền hưởng thừa kế, trừ các trường hợp cá nhân được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Trên đây là quy định pháp luật về điều kiện để cá nhân trở thành người thừa kế, V&HM Law Firm gửi tới bạn đọc. Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ V&HM Law Firm để được giải đáp.

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595 hoặc 0984 499 996

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh