Thứ Hai, 06/02/2023 2:21 chiều

Dịch vụ thành lập công ty, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

29/11/2020, Dịch vụ luật sư, 145 Lượt xem

1. Tư vấn thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài

Đối với hình thức liên doanh, các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, môi trường đầu tư cũng như thủ tục liên quan. Về vấn đề này Công ty Luật TNHH MTV Vân Hoàng Minh tư vấn cụ thể như sau:

1.1 Tư vấn trước thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài:

– Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với công ty liên doanh;

– Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;

– Tư vấn quy định Pháp Lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án;