Thứ Năm, 28/09/2023 7:32 sáng

CON CÓ TRƯỚC KHI BỐ MẸ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THÌ CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

04/04/2023, Di chúc - Thừa kế, Dịch vụ luật sư, 40 Lượt xem

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp các cặp đôi có con trước sau đó mới tiến hành đăng ký kết hôn. Vậy việc con có trước khi bố mẹ đăng ký kết hôn thì có quyền được hưởng di sản thừa kế không?

Hình ảnh minh họa (nguồn: sưu tầm)

Căn cứ Điều 613 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về người thừa kế như sau: “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

Căn cứ vào quy định trên thì pháp luật không quy định việc con có trước khi kết hôn thì con không được hưởng di sản thừa kế.

Hơn nữa, theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật hôn nhân và gia đình 2014 cũng có quy định “con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình”. Theo đó, dù con được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc không trong thời kỳ hôn nhân thì vẫn có quyền và nghĩa vụ không thay đổi và giống nhau. Vì vậy, quyền được hưởng di sản thừa kế của con có trước khi kết hôn cũng giống như con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của bố mẹ. Do đó, nếu có chứng cứ chứng minh một người là con của người để lại di sản thì vẫn được pháp luật bảo vệ quyền được hưởng di sản thừa kế.

Cần lưu ý các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế được quy định tại khoản 1 Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

– Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc thì những người quy định trên vẫn được hưởng di sản thừa kế.

Như vậy, con có trước khi kết hôn mà thuộc đối tượng không được quyền hưởng di sản theo Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 thì vẫn có thể được hưởng di sản nếu người lập di chúc đã biết rõ các hành vi sai trái này nhưng vẫn đồng ý lập di chúc để lại phần thừa kế cho họ.

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595 hoặc 0984 499 996

Địa chỉ trụ sở chính: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ chi nhánh: Số 11 đường 18 tháng 9, khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương