Thứ Sáu, 27/01/2023 9:51 chiều

CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

31/05/2022, Dịch vụ luật sư, Hôn nhân & Gia đình, 105 Lượt xem

Hiện nay, quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài đang ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội. Do đó, những vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề chia tài sản chung có yếu tố nước ngoài cũng được nhiều người quan tâm. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trường hợp chia tài sản chung có yếu tố nước ngoài.

1. Thế nào là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài?

Căn cứ khoản 2 Điều 663 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

2. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;

b) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;

c) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

2. Quy định của pháp luật về chia tài sản chung có yếu tố nước ngoài

Căn cứ Điều 678 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản như sau:

“1. Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản là động sản trên đường vận chuyển được xác định theo pháp luật của nước nơi động sản được chuyển đến, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau:

“1. Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”.

Như vậy, đối với trường hợp tài sản chung ở Việt Nam thì việc chia tài sản chung sẽ áp dụng theo Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể:

“Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Trên đây là quy định pháp luật về chia tài sản chung có yếu tố nước ngoài V&HM Law Firm gửi đến bạn đọc, nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ V&HM Law Firm để được giải đáp.

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh