Thứ Sáu, 27/01/2023 10:21 chiều

CẤU THÀNH TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC

22/09/2021, Hình sự, 248 Lượt xem

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định cụ thể tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bài viết phân tích cấu thành của tội pham như sau:

Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự và thực hiện hành vi với lỗi cố ý.  Cá nhân là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ 16 tuổi trở lên đối với trường hợp phạm tội theo quy định tại khoản 1, 2 và từ đủ 14 tuổi trở lên đối với trường hợp phạm tội theo quy định tại khoản 3, 4, điều 104 Bộ luật hình sự. Do đó, cá nhân có lỗi cố ý thực hiện hành vi gây thương tích hoặc tổn hại cho người khác có đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và không thuộc trường hợp “tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự” thì sẽ đáp ứng được điều kiện về mặt chủ thể của tội này.

Mặt khách quan của tội phạm: 

+ Hành vi khách quan của tội phạm: là hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác trái pháp luật. Hành vi này được thể hiện trong nhận thức và điều khiển hành vi của người phạm tội để khiến cho người khác bị thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe.

+ Cách thức thực hiện hành vi phạm tội: Cần xác định được người phạm tội sử dụng phương tiện, công cụ hay dùng cách thức nào và gây ra thương tích đối với nạn nhân tại vị trí nào và với mức độ hành vi tấn công ra sao để quyết định người này có đủ yếu tố về mặt khách quan cấu thành tội cố ý gây thương tích hay không.

+ Hậu quả của tội phạm: Hậu quả của tội cố ý gây thương tích cho người khác là để lại vết thương và được xác nhận bằng kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân.

Mặt chủ quan của tội phạm:

Người phạm tội thực hiện hành vi với mong muốn hay để mặc cho kết quả xảy ra, mong muốn cho người khác bị thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe.

Khách thể của tội phạm: 

Khách thể của tội tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền được tôn trọng và bảo vệ về sức khỏe của con người.

Chế tài của tội phạm:

Chủ thể của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến chung thân tùy thuộc nào mức độ thương tật và mặt khách quan của hành vi phạm tội.

Đôi khi trong xét xử các vụ án hình sự cho thấy, có rất nhiều vụ án gây nên hậu quả chết người nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ xác định hành vi đó là cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Hay đôi khi có những hành vi phạm tội ban đầu chỉ đơn thuần là để gây thương tích song sau đó lại dẫn đến hậu quả chết người.

Do vậy, để đảm bảo sự công minh, xét xử đúng người, đúng tội, ta cần làm rõ ranh giới mong manh giữa cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và giết người. Chúng tôi sẽ làm rõ ranh giới này thông qua bài viết sau.

Trên đây là nội dung bài viết “Cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, V&HM Law gửi đến bạn đọc, nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ V&HM Law để được giải đáp.

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh