Thứ Hai, 06/02/2023 12:31 chiều

CĂN CỨ TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

16/05/2022, Dân sự, Dịch vụ luật sư, 157 Lượt xem

Câu hỏi: Thưa Luật sư, tôi có vấn đề cần luật sư tư vấn như sau: Gia đình tôi có một người em trai mất tíchđã hơn 12 năm mà chưa có tung tích. Gia đình tôi cũng đã đi tìm và nhờ tìm kiếm nhưng vấn không thấy thông tin gì. Vậy tôi muốn hỏi trong trường hợp này, gia đình tôi tuyên bố là đã chết được không? Và việc giải quyết những quan hệ tài sản và nhân thân liên quan như thế nào? Mong luật sư tư vấn, xin cảm ơn!

Trả lời: Về vấn đề pháp lý mà bạn hỏi, Luật sư xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về căn cứ tuyên bố một người đã chết Theo Điều 71 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về tuyên bố chết như sau:

“1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:

a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này.

2. Căn cứ vào các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết.

3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.”

Như vậy, trong trường hợp này, cần căn cứ vào việc em bạn biệt tích 12 năm có liên tục hay không và bạn đã dùng những biện pháp tìm kiếm hết chưa. Nếu đảm bảo theo quy định về biệt tích theo điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ Luật Dân sự 2015 thì em bạn đủ điều kiện để Tòa án tuyên bố là đã chết.

Thứ hai, hậu quả pháp lý sau khi tuyên bố chết.

Căn cứ Điều 72 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết như sau:

“1. Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.

2. Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Trên đây là quy định pháp luật về căn cứ tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật. Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ V&HM Law Firm để được giải đáp.

V&HM tổng hợp

Website: https://vanhoangminhlaw.vn

Email: vanhoangminhlaw@gmail.com

Hotline: 0985 158 595

Địa chỉ: 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh